ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ ΚΥΒΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΑΧΑΪΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑ – ΒΟΙΩΤΙΑ – ΕΥΒΟΙΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ (ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ) – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΒΟΙΩΤΑΣ) -ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ ΘΡΑΚΗ – ΝΗΣΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΘΑΣΟΥ)
Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ BR1
0-10 0-1.499 102,29 € 100,22 € 100,22 € 88,76 €
11.-15 1.500-2.214 131,29 € 129,19 € 129,19 € 113,61 €
16-20 2.215-2.928 139,55 € 137,47 € 137,47 € 118,79 €
21-30 2.929-4.357 145,78 € 142,64 € 142,64 € 125,01 €
31-40 4.358-5.785 152,24 € 147,84 € 147,84 € 133,27 €
ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ ΚΥΒΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΑΧΑΪΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑ – ΒΟΙΩΤΙΑ – ΕΥΒΟΙΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ (ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ) – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΒΟΙΩΤΑΣ) -ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ ΘΡΑΚΗ – ΝΗΣΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΘΑΣΟΥ)
Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ BR2
0-10 0-1.499 119,46 € 117,30 € 117,30 € 105,91 €
11.-15 1.500-2.214 148,46 € 146,27 € 146,27 € 130,75 €
16-20 2.215-2.928 156,72 € 154,55 € 154,55 € 135,92 €
21-30 2.929-4.357 162,95 € 159,72 € 159,72 € 142,14 €
31-40 4.358-5.785 169,17 € 164,91 € 164,91 € 150,41 €
ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ ΚΥΒΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΑΧΑΪΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑ – ΒΟΙΩΤΙΑ – ΕΥΒΟΙΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ (ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ) – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΒΟΙΩΤΑΣ) -ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ ΘΡΑΚΗ – ΝΗΣΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΘΑΣΟΥ)
Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ BR5
0-10 0-1.499 83,96 € 81,89 € 81,89 € 70,30 €
11.-15 1.500-2.214 112,96 € 110,89 € 110,89 € 95,13 €
16-20 2.215-2.928 121,22 € 119,14 € 119,14 € 100,30 €
21-30 2.929-4.357 127,45 € 124,31 € 124,31 € 106,51 €
31-40 4.358-5.785 133,67 € 129,51 € 129,51 € 114,80 €
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ ΚΥΒΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΑΧΑΪΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑ – ΒΟΙΩΤΙΑ – ΕΥΒΟΙΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ (ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ) – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΒΟΙΩΤΑΣ) -ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ ΘΡΑΚΗ – ΝΗΣΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΘΑΣΟΥ)
Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ BR1
0-10 0-1.499 97,28 € 95,32 € 95,32 € 84,52 €
11.-15 1.500-2.214 124,85 € 122,87 € 122,87 € 108,10 €
16-20 2.215-2.928 132,69 € 130,75 € 130,75 € 113,05 €
21-30 2.929-4.357 138,60 € 135,67 € 135,67 € 118,95 €
31-40 4.358-5.785 144,50 € 140,56 € 140,56 € 126,80 €
ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ ΚΥΒΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΑΧΑΪΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑ – ΒΟΙΩΤΙΑ – ΕΥΒΟΙΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ (ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ) – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΒΟΙΩΤΑΣ) -ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ ΘΡΑΚΗ – ΝΗΣΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΘΑΣΟΥ)
Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ BR2
0-10 0-1.499 113,59 € 111,63 € 111,63 € 100,83 €
11.-15 1.500-2.214 141,16 € 139,18 € 139,18 € 124,41 €
16-20 2.215-2.928 149,00 € 147,06 € 147,06 € 129,36 €
21-30 2.929-4.357 154,91 € 151,98 € 151,98 € 135,26 €
31-40 4.358-5.785 160,81 € 156,87 € 156,87 € 143,11 €
ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ ΚΥΒΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΑΧΑΪΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑ – ΒΟΙΩΤΙΑ – ΕΥΒΟΙΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ (ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ) – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΕΚΤΟΣ ΒΟΙΩΤΑΣ) -ΚΡΗΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ ΘΡΑΚΗ – ΝΗΣΙΑ (ΕΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΘΑΣΟΥ)
Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ BR5
0-10 0-1.499 79,86 € 77,90 € 77,90 € 67,10 €
11.-15 1.500-2.214 107,43 € 105,45 € 105,45 € 90,68 €
16-20 2.215-2.928 115,27 € 113,33 € 113,33 € 95,63 €
21-30 2.929-4.357 121,08 € 118,25 € 118,25 € 101,53 €
31-40 4.358-5.785 127,08 € 123,14 € 123,14 € 109,38 €
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
BR1: 1.ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ,  2.ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ,
3.ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ, 4.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS,   5.ΑΣΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, 6.ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, 7.ΑΣΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΩΝ, 8.ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ, 9.ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, 10.ΡΥΜΟΥΛΚΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, 11.
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
BR2: 1.ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ,  2.ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ,
3.ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ, 4.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS,   5.ΑΣΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, 6.ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, 7.ΑΣΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΩΝ, 8.ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ, 9.ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, 10.ΡΥΜΟΥΛΚΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, 11.
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ,  13. ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ,
14. ΑΕΡΟΣΑΚΟΙBR5: 1.ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ,  2.ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ,
3.ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ, 4.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS,   5.ΑΣΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, 6.ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, 7.ΑΣΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΩΝ, 8.ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ, 9.ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, 10.ΡΥΜΟΥΛΚΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
1. ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, 2. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΔΙΠΛΩΜΑ), 3. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝ ΙΣΧΥ Ή ΛΗΓΜΕΝΟ 4-5 ΗΜΕΡΕΣ 4. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ Ή
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: ΕΩΣ 20 ΕΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ: 23 -70 ΕΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ή συμπληρώστε την online αίτηση ασφάλισης

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ